Opatření rektora

SouborR 216 z 1. 12. 2012
Opatření rektora k povinnosti sdělení zaměstnavateli skutečnosti rozhodné pro provádění odvodu daní z příjmu
SouborR 215 z 1. 12. 2012
Statut interního auditu JU
SouborR 212 z 13. 8. 2012
Opatření rektora k zabezpečení provozu akademické digitální telefonní sítě JU
SouborR 211 z 9. 8. 2012
Opatření rektora k metodice využití nepřímých nákladů a interní fakturace v projektech OP VK
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetR 211 - dodatek č. 3 - přílohy
Soubor PDF documentR 211 - dodatek č. 3
Soubor PDF documentR 211 - dodatek č. 2 z 8. 12. 2014
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetR 211 - dodatek č. 2 - přílohy
SouborR 211 - dodatek č. 1 z 18. 11. 2013
SouborR 211 - dodatek č. 1 z 18. 11. 2013 - přílohy
SouborR 208 z 2. 7. 2012
Opatření rektora ke stanovení organizace požární ochrany na JU
SouborR 207 z 13. 6. 2012
Opatření rektora k hospodaření s prostředky účelových dotací
SouborR 206 z 11. 6. 2012
Rozhodnutí rektora o jednotném výplatním termínu
SouborR 189 z 5. 1. 2012
Opatření prorektora, kterým se vydává Spisový řád JU
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetR 189 - příloha č. 10 podle dodatku č. 4
SouborR 189 - příl. č. 11
Číselník součástí JU
SouborR 189 - příl. č. 9
Seznam dokumentů určených k uložení do archivu
SouborR 189 - příl. č. 8
Žádost o uložení dokumentů do archivu
SouborR 189 - příl. č. 7
Seznam dokumentů určených ke zničení
SouborR 189 - příl. č. 6
Seznam dokumentů předkládaných ve skartačním řízení
SouborR 189 - příl. č. 5
Skartační návrh na vyřazení dokumentů a razítek
SouborR 189 - příl. č. 4
Evidence výpůjček dokumentů spisovny
SouborR 189 - příl. č. 3
Štítek ukládacího obalu do spisovny
SouborR 189 - příl. č. 2
Předávácí protokol pro uložení dokumentů do spisovny
SouborR 189 - příl. č. 1
Slovník pojmů
Soubor PDF documentR 189 - dodatek č. 4
Soubor PDF documentR 189 - dodatek č. 3
SouborR 189 - dodatek č. 2 ze 17. 3. 2014 - příloha č. 11
SouborR 189 - dodatek č. 2 ze 17. 3. 2014 - příloha č. 10
SouborR 189 - dodatek č. 2 ze 17. 3. 2014

Naše fakulty

Více o našich fakultách