Opatření rektora

SouborR 241 z 2. 4. 2013
Opatření rektora k jednotnému vizuálnímu stylu JU
SouborR 240 z 2. 4. 2013
Opatření rektora k realizaci zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
SouborR 239 z 2. 4. 2013
Opatření rektora upravující postup pro podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů
SouborR 238 z 2. 4. 2013
Opatření rektora, kterým se vydává Pracovní řád JU
SouborR 235 ze 7. 3. 2013
Opatření rektora pro práci studentů v terénu, při exkurzích a odborné praxi
SouborR 232 z 1. 3. 2013
Opatření rektora o zřízení univerzitního nakladatelství
SouborR 230 z 1. 2. 2013
Opatření rektora pro zajištění bezpečnosti při provozu, opravách, údržbách, kontrolách a revizích elektrických spotřebičů
Soubor Octet StreamR 224 z 19. 12. 2012 - příloha
SouborR 224 z 19. 12. 2012
Dodatek č. 1 k Opatření prorektora, kterým se vydává Spisový řád JU
SouborR 223 z 19. 12. 2012
Opatření rektora k činnosti Studentské rady JU
SouborR 222 z 19. 12. 2012
Opatření rektora k elektronickým úkonům a autorizované konverzi dokumentů - datové schránky
Soubor Octet StreamR 222 - příloha
Soubor PDF documentR 222 - dodatek č. 2
Soubor PDF documentR 222 - dodatek č. 1
SouborR 220 z 12. 12. 2012 - příloha č. 2
SouborR 220 z 12. 12. 2012 - příloha č. 1
SouborR 220 z 12. 12. 2012
Opatření rektora ke stanovení pracovní doby a její evidence na Rektorátu JU
SouborR 219 z 3. 12. 2012
Opatření rektora k organizačním změnám na Rektorátu JU
SouborR 218 z 1. 12. 2012
Opatření rektora k rozsahu pravomocí delegovaných na kvestorku
SouborR 216 z 1. 12. 2012
Opatření rektora k povinnosti sdělení zaměstnavateli skutečnosti rozhodné pro provádění odvodu daní z příjmu
SouborR 215 z 1. 12. 2012
Statut interního auditu JU
SouborR 213 z 26. 9. 2012
Opatření rektora k organizačním změnám na Rektorátu JU
SouborR 213 - dodatek č. 1 z 22. 10. 2012
SouborR 212 z 13. 8. 2012
Opatření rektora k zabezpečení provozu akademické digitální telefonní sítě JU
SouborR 211 z 9. 8. 2012
Opatření rektora k metodice využití nepřímých nákladů a interní fakturace v projektech OP VK
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetR 211 - dodatek č. 3 - přílohy
Soubor PDF documentR 211 - dodatek č. 3
Soubor PDF documentR 211 - dodatek č. 2 z 8. 12. 2014
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetR 211 - dodatek č. 2 - přílohy
SouborR 211 - dodatek č. 1 z 18. 11. 2013

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách