2017

R 356 z 28. 6. 2017
Opatření rektora, který se vydává Jednací řád Etické komise JU
R 355 z 1. 6. 2017
Opatření rektora k evidenci zahraničních mobilit
R 354 z 2. 5. 2017
Opatření rektora JU o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2017
R 353 z 24. 4. 2017
Rozhodnutí rektora o výjimce z Opatření rektora č. 342 z 8. 12. 2016 k uzavírání smluv o spolupráci se zahraničními subjekty
R 352 z 24. 4. 2017
Rozhodnutí rektora o konání voleb do AS JU pro období 2017-2020
R 351 z 23. 3. 2017
Opatření rektora k zajištění radiační ochrany na fakultách JU
R 350 z 8. 3. 2017
Opatření rektora k používání spisové obálky v procesu schvalování smluv na rektorátu JU
R 350 - příloha č. 1
R 350 - příloha č. 2
R 350 - příloha č. 3
R 349 z 21. 2. 2017
Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2017
R 348 ze 17. 2. 2017
Opatření rektora o stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018
R 347 ze 7. 2. 2017
Rozhodnutí rektora o organizaci akademického roku 2017/2018
R 346 z 20. 1. 2017
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu JU
R 346 - příloha č. 1
R 346 - příloha č. 2
R 345 z 20. 1. 2017
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2017/2018
R 358 z 18. 7. 2017
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2017
R 359 z 1. 8. 2017
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU
R 360 z 1. 8. 2017
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2018
R 361 z 12. 9. 2017
Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu
R 362 z 10. 10. 2017
Opatření rektora, kterým se stanovuje lhůta pro vydání metodiky ke Mzdovému předpisu JU

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách