2017

R 356 z 28. 6. 2017
Opatření rektora, kterým se vydává Jednací řád Etické komise JU
R 355 z 1. 6. 2017
Opatření rektora k evidenci zahraničních mobilit
R 353 z 24. 4. 2017
Rozhodnutí rektora o výjimce z Opatření rektora č. 342 z 8. 12. 2016 k uzavírání smluv o spolupráci se zahraničními subjekty
R 352 z 24. 4. 2017
Rozhodnutí rektora o konání voleb do AS JU pro období 2017-2020
R 351 z 23. 3. 2017
Opatření rektora k zajištění radiační ochrany na fakultách JU
R 350 z 8. 3. 2017
Opatření rektora k používání spisové obálky v procesu schvalování smluv na rektorátu JU
R 350 - příloha č. 1
R 350 - příloha č. 2
R 350 - příloha č. 3
R 347 ze 7. 2. 2017
Rozhodnutí rektora o organizaci akademického roku 2017/2018
R 360 z 1. 8. 2017
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2018
R 361 z 12. 9. 2017
Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu
R 362 z 10. 10. 2017
Opatření rektora, kterým se stanovuje lhůta pro vydání metodiky ke Mzdovému předpisu JU
R 363 z 23. 11. 2017
Opatření rektora k implementaci Mzdového předpisu JU
R 365 z 8. 12. 2017
Opatření rektora k zajištění a využití pokusných zvířat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
R 368 z 21. 12. 2017
Opatření rektora k organizačním změnám na rektorátu
R 356 from June 28, 2017
Ordinance of the USB Rector stipulating the Rules of Procedure of the USB Ethics Committee
R 361 from September 12, 2017
Ordinance of the USB Rector Amending the Guidelines for the Composition and Activities of the Board of Degree Programmes

Naše fakulty

Více o našich fakultách