2015

R 312 z 25. 11. 2015
Opatření rektora ke způsobu hospodaření s majetkem JU
R 306 z 20. 7. 2015
Opatření rektora k evidenci aktivit celoživotního vzdělávání
R 304 z 22. 4. 2015
Opatření rektora k přijímacímu řízení uchazečů se specifickými potřebami na JU
R 303 z 21. 4. 2015
Opatření rektora upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU
R 301 z 1. 4. 2015
Opatření rektora o sdružování prostředků na licenční politiku JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách