R 285 z 16. 10. 2014

Opatření rektora k povinnostem zajištění "REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTŮ" v rámci OP VaVpI, PO 4
R 285 z 16. 10. 2014
Opatření rektora k povinnostem zajištění "REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTŮ" v rámci OP VaVpI, PO 4
R 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 1
R 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 2
R 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 3
R 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 4

Naše fakulty

Více o našich fakultách