R 274 z 28. 2. 2014

Opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky na JU
R 274 z 28. 2. 2014
Opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky na JU
R 274 - příloha č. 1
Oznámení původce
R 274 - příloha č. 2
Uplatnění výsledku vůči původci
R 274 - příloha č. 3
Schéma zajištění ochrany předmětů průmyslových práv na JU
R 274 - příloha č. 4
List popisu dílčího projektu/záměru
R 274 - příloha č. 5
Formulář průběžné zprávy
R 274 - příloha č. 6
Formulář závěrečné zprávy
R 274 - příloha č. 7
Schéma komercializace poznatků na JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách