2014

R 294 z 21. 11. 2014
Opatření rektora ke smlouvám o výzkumu
R 292 ze 7. 11. 2014
Rozhodnutí rektora o způsobu podepisování bilaterálních smluv programu Erasmus+
R 290 ze 4. 11. 2014
Opatření rektora, kterým se vydává Etický kodex JU
R 290 - dodatek č. 1 z 9. 3. 2017
Příloha č. 1 Etického kodexu JU - Zásady výzkumné práce a zveřejňování poznatků a výsledků výzkumu
R 290 from November 4, 2014
Rector's Ordinance Stipulating the USB Code of Conduct
R 290 - Supplement 1 from March 9, 2017
Supplement 1 to the Rector's Ordinance, stipulating the USB Code of Conduct
R 289 z 3. 11. 2014
Opatření rektora k užívání razítek na JU
R 286 z 22. 10. 2014
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád JU
R 285 z 16. 10. 2014
Opatření rektora k povinnostem zajištění "REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTŮ" v rámci OP VaVpI, PO 4
R 284 z 8. 9. 2014
Opatření rektora k držení a nošení zbraní a střeliva na součástech JU
R 280 z 30. 5. 2014
Opatření rektora o zřízení Rady JU pro ICT
R 276 z 27. 3. 2014
Opatření rektora o kompetencích při pronájmu a propachtování nemovitých věcí v souvislosti se zrušením Školního zemědělského podniku
R 274 - dodatek č. 1 z 21. 11. 2014
R 274 z 28. 2. 2014
Opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky na JU
R 273 z 28. 2. 2014
Opatření rektora o zřízení a činnosti Rady pro komercializaci na JU
R 271 z 10. 2. 2014
Opatření rektora k používání služebních vozidel bez přiděleného řidiče a soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách
R 267 z 10. 1. 2014
Opatření rektora ke způsobu využití objektu MEVPIS, k metodice zúčtování poskytovaných služeb tímto střediskem a k postupu zúčtování nákladů a interní fakturace v projektech JU
R 265 ze 7. 1. 2014
Rozhodnutí rektora o zřízení Rady ŠZP

Naše fakulty

Více o našich fakultách