2013

R 263 ze 6. 12. 2013
Opatření rektora k vyřazování majetku na Rektorátu JU
R 262 ze 4. 11. 2013
Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám
R 258 z 3. 9. 2013
Opatření rektora o poplatcích za delší a další studium
R 253 from July 31, 2013
Decision of the Rector of the USB on Establishment of the Ethics Committee of the University of South Bohemia in České Budějovice.
R 253 z 31. 7. 2013
Rozhodnutí rektora o zřízení Etické komise JU
R 253 - dodatek č. 1
R 250 z 1. 7. 2013
Rozhodnutí rektora o zařazení zaměstnanců centrálně odministrovaných projektů OP VK do organizační struktury JU
R 247 ze 7. 6. 2013
Opatření rektora, kterým se vydává Řád pro udělování čestných titulů a medailí JU
R 246 ze 7. 6. 2013
Opatření rektora upravující podmínky studia rodičů a uznané doby rodičovství
R 245 z 31. 5. 2013
Opatření rektora k písemnostem studijní agendy
R 241 z 2. 4. 2013
Opatření rektora k jednotnému vizuálnímu stylu JU
R 240 z 2. 4. 2013
Opatření rektora k realizaci zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
R 239 z 2. 4. 2013
Opatření rektora upravující postup pro podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů
R 238 z 2. 4. 2013
Opatření rektora, kterým se vydává Pracovní řád JU
R 235 ze 7. 3. 2013
Opatření rektora pro práci studentů v terénu, při exkurzích a odborné praxi
R 232 z 1. 3. 2013
Opatření rektora o zřízení univerzitního nakladatelství
R 230 z 1. 2. 2013
Opatření rektora pro zajištění bezpečnosti při provozu, opravách, údržbách, kontrolách a revizích elektrických spotřebičů