R 189 z 5. 1. 2012 - přílohy

R 189 - příl. č. 1
Slovník pojmů
R 189 - příl. č. 2
Předávácí protokol pro uložení dokumentů do spisovny
R 189 - příl. č. 3
Štítek ukládacího obalu do spisovny
R 189 - příl. č. 4
Evidence výpůjček dokumentů spisovny
R 189 - příl. č. 5
Skartační návrh na vyřazení dokumentů a razítek
R 189 - příl. č. 6
Seznam dokumentů předkládaných ve skartačním řízení
R 189 - příl. č. 8
Žádost o uložení dokumentů do archivu
R 189 - příl. č. 7
Seznam dokumentů určených ke zničení
R 189 - příl. č. 9
Seznam dokumentů určených k uložení do archivu
R 189 - příl. č. 11
Číselník součástí JU
R 189 - dodatek č. 2 ze 17. 3. 2014
R 189 - dodatek č. 3
R 189 - dodatek č. 4
R 189 - příloha č. 10 podle dodatku č. 4

Naše fakulty

Více o našich fakultách