Č. 47 z 19.1.2001

Opatření rektora JU k zajištění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

application/pdf opatření47-autor.právo-1.pdf — 32 KB

Naše fakulty

Více o našich fakultách