Opatření rektora podle data vydání

R 417 z 21. 1. 2020

Opatření rektora JU o organizaci akademického roku 2020/2021

application/pdf R_417_organizace_akad_roku_2020_21.pdf — (pdf; 457 kB)

R 411 from October 7, 2019

Rector’s Ordinance on personal data protection regarding labour-law relationships

application/pdf R_411_Personal_Data_Protection_Labour-Law_Relationships.pdf — (pdf; 145 kB)

R 401 from June 12, 2019

Rector's Ordinance issuing the Rectorate Regulations of the University of South Bohemia in České Budějovice

application/pdf R_401_Rectorate_Regulations_USB.pdf — (pdf; 160 kB)

R 378 from May 17, 2018

Rector's Ordinance laying down the rules for the protection and processing of personal data

application/pdf R_378_Rules_for_Protection_and_Processing_of_Personal_Data.pdf — (pdf; 181 kB)

R 344 from December 20, 2016

Rector's Ordinance Issuing Rules for Creating, Approving and Publishing Strategic Documents of the University of South Bohemia in České Budějovice

application/pdf R_344_Rules_for_Creating_Strategic_Documents.pdf — (pdf; 138 kB)

R 342 from December 8 , 2016

Rector's Ordinance on Concluding Contracts of Cooperation with Foreign Entities

application/pdf R_342_Concluding_Contracts_Foreign_Entities.pdf — (pdf; 101 kB)

R 286 from October 22, 2014

USB Rector's Ordinance issuing the Organizational Rules of the USB

application/pdf R_286_Organizational_Rules_USB.pdf — (pdf; 71 kB)

R 416 z 2. 1. 2020

Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy

application/pdf R _416_nejnizsi_uroven_zarucene_mzdy.pdf — (pdf; 612 kB)

R 415 z 2. 1. 2020

Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2020

application/pdf R _415_soc_stip_2020.pdf — (pdf; 473 kB)

R 414 z 18. 12. 2019

Opatření rektora o určení výše a termínů výplaty ubytovacího stipendia za měsíce říjen až prosinec 2019

application/pdf R_414_ubytovaci_stip_rijen_prosinec_2019.pdf — (pdf; 438 kB)

R 413 z 9. 12. 2019

Opatření rektora JU k určení komise pro provedení prověrky bezpečnosti práce v roce 2019 na rektorátu

application/pdf R_413_proverka_BOZP_na_rektoratu_2019.pdf — (pdf; 423 kB)

R 412 z 31. 10. 2019

Rozhodnutí rektora o konání doplňovacích voleb do AS JU na FROV

application/pdf R_412_doplnovaci_volby_do_AS_JU_na_FROV.pdf — (pdf; 430 kB)

R 411 ze 7. 10. 2019

Opatření rektora k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy

application/pdf R_411_ochrana_osobnich_udaju_pracovnepravni_vztahy.pdf — (pdf; 663 kB)

R 410 from October 4, 2019

Ordinance of the Rector issuing Standards for Accreditation and Implementation of Degree Programmes at the University of South Bohemia in České Budějovice

application/pdf R_410_Standards_Degree_Programmes.pdf — (pdf; 1498 kB)

R 410 ze 4. 10. 2019

Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU

application/pdf R_410_standardy_studijnich_programu.pdf — (pdf; 1254 kB)

R 409 z 30. 9. 2019

Opatření rektora k tvorbě a schvalování rozpočtu na JU

application/pdf R_409_tvorba_rozpoctu_JU.pdf — (pdf; 597 kB)

R 387 from November 2, 2018

Rector's Ordinance on the Evaluation of Non-academic Staff

application/pdf R_387_HNZ_EN.pdf — (pdf; 125 kB)

R 408 z 26. 9. 2019

Opatření rektora ke stanovení evidence pracovní doby akademických pracovníků

application/pdf R_408_evidence_prac_doby_AP.pdf — (pdf; 524 kB)

R 407 z 25. 9. 2019

Opatření rektora ke stanovení pracovní doby a její evidence na Rektorátu JU

application/pdf R_407_evidence_prac_doby_rektorat.pdf — (pdf; 473 kB)