Opatření rektora podle data vydání

R 404 z 1. 8. 2019

Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2020

application/pdf R_404_Vyhlaseni_GA_JU_2020.pdf — 271 KB

R 403 z 1. 8. 2019

Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU

application/pdf R_403_zasady_GA_JU_2020.pdf — 414 KB

R 402 z 1. 7. 2019

Opatření rektora k zajištění a využití pokusných zvířat v souladu se zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

application/pdf R_402_pokusna_zvirata_ZF.pdf — 204 KB

R 401 z 12. 6. 2019

Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu JU

application/pdf R_401_Organizacni_rad_rektoratu.pdf — 465 KB

R 400 z 11. 6. 2019

Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU

application/pdf R_400_standardy_studijnich_programu.pdf — 1050 KB

R 399 z 24. 5. 2019

Opatření rektora k aplikaci zákona o registru smluv

application/pdf R_399_registr_smluv.pdf — 247 KB

R 398 z 2. 5. 2019

Opatření rektora o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2019

application/pdf R_398_ubyt_stip_2019_jaro.pdf — 226 KB

R 397 z 1. 4. 2019

Opatření rektora k rozsahu pravomocí delegovaných na kvestorku

application/pdf R_397_pravomoci_kvestorky.pdf — 230 KB

R 389 - dodatek č. 1 z 25. 3. 2019

Dodatek č. 1 Opatření rektora k realizaci a zadávání veřejných zakázek

application/pdf R_389_zadavani_verejnych_zakazek_dodatek_1.pdf — 231 KB

R 396 z 14. 2. 2019

Opatření rektora k vyhlášení Ceny rektora za prestižní vědeckou publikaci

application/pdf R_396_Cena_rektora_za_prestizni_vedeckou_publikaci.pdf — 280 KB

R 395 z 12. 2. 2019

Opatření rektora o organizaci akademického roku 2019/2020

application/pdf R_395_organizace_akad_roku_2019_20.pdf — 233 KB

R 394 z 12. 2. 2019

Opatření rektora o stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020

application/pdf R_394_popl_za_studium_19_20.pdf — 240 KB

R 393 z 22. 1. 2019

Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2019/2020

application/pdf R_393_zasady_ubytovani_19_20.pdf — 304 KB

R 392 ze 4. 1. 2019

Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2019

application/pdf R_392_socialni_stip_2019.pdf — 323 KB

R 391 z 28. 12. 2018

Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy účinné od 1. 1. 2019

application/pdf R_391_zarucena_mzda.pdf — 337 KB

R 389 - příloha 2

Seznam centrálně zadávaných komodit na JU a stanovení finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document R_389_zadavani_verejnych_zakazek_pril_2.docx — 22 KB

R 389 z 10. 12. 2018

Opatření rektora k realizaci a zadávání veřejných zakázek

application/pdf R_389_zadavani_verejnych_zakazek.pdf — 621 KB

R 374 from February 21, 2018

Rector's Ordinance Dealing with Harassment in the Workplace

application/pdf R_374_obtezovani_EN.pdf — 341 KB

R 361 from September 12, 2017

Ordinance of the USB Rector Amending the Guidelines for the Composition and Activities of the Board of Degree Programmes

application/pdf R_361_Rada_stud_programu_EN.pdf — 378 KB

R 356 from June 28, 2017

Ordinance of the USB Rector stipulating the Rules of Procedure of the USB Ethics Committee

application/pdf R_356_Jednaci_rad_EK_EN.pdf — 294 KB

R 337 from November 2, 2016

Ordinance of the Rector Issuing Declaration of Socially Responsible Conduct of the USB in Relation to Educational Activities

application/pdf R_337_Spolecensky_odpovedne_chovani_JU_EN.pdf — 203 KB

R 388 z 19. 11. 2018

Opatření rektora k určení komise pro provedení prověrky bezpečnosti práce v roce 2018 na rektorátu

application/pdf R_388_proverky_BOZP_2018_rektorat.pdf — 198 KB

R 290 - Supplement 1 from March 9, 2017

Supplement 1 to the Rector's Ordinance, stipulating the USB Code of Conduct

application/pdf R_290_dodatek_1_priloha_Etickeho_kodexu_EN.pdf — 435 KB

R 290 from November 4, 2014

Rector's Ordinance Stipulating the USB Code of Conduct

application/pdf R_290_Eticky_kodex_EN.pdf — 436 KB

R 253 from July 31, 2013

Decision of the Rector of the USB on Establishment of the Ethics Committee of the University of South Bohemia in České Budějovice.

application/pdf R_253_Eticka_komise_EN.pdf — 417 KB

Naše fakulty

Více o našich fakultách