Vnitřní předpisy JU

Disciplinární řád pro studenty JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 19. května 2004
Jednací řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 16. srpna 2017
Jednací řád Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 10. listopadu 2016
Kolektivní smlouva JU na roky 2014-2016
Mzdový předpis Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 16.srpna 2017
Pravidla hospodaření JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 13. září 2010
Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 15. srpna 2005
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 28. července 2017
Řád celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 20. října 2017
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 10. listopadu 2016
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků na JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 16. května 2017
Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 10. listopadu 2016
Statut Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 10. listopadu 2016
Statut Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 14. prosince 2016
Stipendijní řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 16. května 2017
Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 22. května 2017
Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 25. srpna 2017

Naše fakulty

Více o našich fakultách