Vnitřní předpisy JU

Seznam akreditovaných studijních programů JU
Aktualizován 6. 12. 2016
Disciplinární řád pro studenty JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 19. května 2004
Pravidla hospodaření JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 13. září 2010
Řád celoživotního vzdělávání JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 10. června 2015
Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 15. srpna 2005
Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU
Kolektivní smlouva JU na roky 2014-2016
Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 10. listopadu 2016
Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 25. srpna 2017
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 28. července 2017
Stipendijní řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 16. května 2017
Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 22. května 2017
Mzdový předpis Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 16.srpna 2017
Statut rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 10. listopadu 2016
Jednací řád Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 10. listopadu 2016
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 10. listopadu 2016
Statut Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 14. prosince 2016
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků na JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 16. května 2017

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách