Výroční zpráva o hospodaření Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty JU (výnosy a náklady roku 2016)

application/pdf Vyrocni zprava o hospodaření JU 2016_vykaz ZaZ.pdf — 101 KB

Naše fakulty

Více o našich fakultách