Výroční zpráva o hospodaření Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty JU (výnosy a náklady roku 2016)

application/pdf Vyrocni zprava o hospodaření JU 2016_vykaz ZaZ.pdf — (pdf; 101 kB)