Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2017 a návrh střednědobého výhledu 2018 až 2019

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách