Uplatnění absolventů JU

Uplatnění absolventů JU
Výsledky průzkumu uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z anketního šetření provedeného v roce 2003