2005

Opatření číslo 1/2005
Opatření ředitele CIT ke stanovení pracovní doby pracovníků CIT ze dne 7.11.2005.