Opatření číslo 1/1999
Opatření ředitele CIT JU č. 1/1999 k řešení problémů s prací na serverech FIS/STAG