Platná opatření

Soubor PDF documentK 89 z 2.1.2015
Dodatek č. 3 k Opatření kvestorky č. K 61 k postupu při poskytování cestovních náhrad
SouborK 81 z 1.8.2014
Opatření kvestorky, kterým se upravuje použití elektronického podpisu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
SouborK 80 z 1.8.2014
Opatření kvestorky JU, ke způsobu účtování a vedení evidence dlouhodobého a drobného majetku
SouborK 79 z 16.6.2014
Dodatek č. 1 k Opatření kvestorky JU K 49 z 1.7.2011, kterým se řídí vyřazování majetku
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentK 79 - Opatření K 49 v plném znění včetně dodatku K 79
SouborK 78 z 10.6.2014
Opatření kvestorky JU, kterým se stanoví účetní odpisový plán
SouborK 77 z 11.2.2014
Dodatek č. 2 k Opatření kvestorky č. K 61 k postupu při poskytování cestovních náhrad
SouborK 77 - přílohy
SouborK 76 z 1.2.2014
Dodatek č. 1 k Opatření kvestorky č. K 61 k postupu při poskytování cestovních náhrad
SouborK 76 - přílohy
SouborK 73 z 2.12.2013
SouborK 67 z 28.6.2013
Příkaz kvestorky JU k vracení DPH v rámci zahraniční pomoci
SouborK 65 z 1.1.2013
Opatření kvestorky, kterým se stanoví účtový rozvrh JU
SouborK 63 z 31.12.2012
Dodatek č. 2 k Příkazu kvestorky JU č. K 43 k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami ze dne 31. prosince 2010
SouborK 61 z 31.12.2012
Opatření kvestorky JU k postupu při poskytování cestovních náhrad
SouborK 61 - přílohy
SouborK 60 z 21.12.2012
Dodatek č. 1 k Opatření kvestora JU č. K 43 k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami
SouborK 50 z 11. 8. 2011
Opatření kvestorky k postupu při vypořádání škody
SouborK 50 - příloha č. 3
SouborK 50 - příloha č. 2
SouborK 49 z 1. 7. 2011
Opatření kvestorky, kterým se řídí vyřazování majetku JU
SouborK 43 z 31. 12. 2010
Opatření kvestorky k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami
SouborK 38 ze 7. 10. 2010
Příkaz kvestorky k odvodům silniční daně
SouborK 37 ze 7. 10. 2010
Příkaz kvestorky ke způsobu přepočtu hodnot vyjádřených v cizí měně a k vedení valutových pokladen
SouborK 33 ze 4. 1. 2010
Opatření kvestorky, kterým se řídí oběh dokladů
Soubor PDF documentK 13 z 13. 10. 2006
Opatření kvestorky JU, kterým se doplňuje opatření K 5 z 1.10.2004 k úhradám nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby poskytované studentům a absolventům JU, případně dalším osobám
Soubor Microsoft Word DocumentK 5 z 1. 10. 2004
Opatření kvestorky JU k úhradám nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby poskytované studentům a absolventům JU, případně dalším osobám
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 89 z 16.4.2003
Opatření kvestora k hospodaření s veřejnými prostředky institucionální podpory výzkumu a vývoje na Jihočeské univerzitě
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 88 z 28.4.1999
Opatření kvestora JU k vnitřnímu zúčtování prací, služeb a výrobků mezi součástmi JU v roce 1999

Naše fakulty

Více o našich fakultách