K 96 z 15.12.2015

Příkaz kvestorky JU k aplikaci fondu účelově určených prostředků na veřejné prostředky ze státního rozpočtu ČR, které byly JU poskytnuty v roce 2015 a k nakládání s nespotřebovaným příspěvkem roku 2015

V této složce nyní nejsou žádné položky.

Naše fakulty

Více o našich fakultách