Platná opatření

Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 118_Příloha v xls
Soubor PDF documentK 118 z 2.1.2018
Dodatek č. 6 k Opatření č. K 65, kterým se stanoví účetní rozvrh na rok 2018
Soubor PDF documentK 117 z 2.1.2018
Příkaz kvestorky JU k postupu při poskytování cestovních náhrad
Soubor PDF documentK 116 z 29.12.2017
Příkaz kvestorky JU k aplikaci fondu účelově určených prostředků na veřejné prostředky ze státního rozpočtu ČR, které byly JU poskytnuty v roce 2017 a k nakládání s nespotřebovaným příspěvkem roku 2017
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 116 - Příloha v xls
Soubor PDF documentK 116 - Příloha
Soubor PDF documentK 115 z 6.11.2017
Dodatek č. 1 k Příkazu kvestorky JU k provedení inventarizací v roce 2017 na rektorátu JU
Soubor PDF documentK 114 z 1.8.2017
Příkaz kvestorky JU k provedení inventarizací v roce 2017 na rektorátu JU
Soubor PDF documentK 113 z 1.8.2017
Dodatek č. 3 k Opatření kvestorky K 80 z 1.8.2014 ke způsobu účtování a vedení evidence dlouhodobého a drobného majetku
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentK 112 z 1.8.2017_verze Word
Soubor PDF documentK 112 z 1.8.2017
Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací
Soubor 7-zip archiveK 112 - Přílohy
Soubor PDF documentK 110 ze 4.1.2017
Příkaz kvestorky JU k aplikaci fondu účelově určených prostředků na veřejné prostředky ze státního rozpočtu ČR, které byly JU poskytnuty v roce 2016 a k nakládání s nespotřebovaným příspěvkem roku 2016
Soubor Excel spreadsheetK 110 - příloha
Soubor PDF documentK 109 z 2.1.2017
Dodatek č. 5 k Opatření kvestorky K 65, kterým se stanoví účtový rozvrh JU
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 109 Příloha 2
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 109 Příloha 1
Soubor PDF documentK 108 z 30.12.2016
Příkaz kvestorky JU k postupu při poskytování cestovních náhrad
Soubor PDF documentK 107 z 13.12.2016
Dodatek č. 2 k Opatření kvestorky č. K80 z 1. srpna 2014, ke způsobu účtování a vedení evidence dlouhodobého a drobného majetku
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 107 Podklad pro zařazení dokončené investice aktualizovaný 2017
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentK 107 Opatření kvestorky K 80 úplné znění včetně dodatků 93,107
Soubor PDF documentK 106 z 22.11.2016
Dodatek č. 3 k Opatření kvestorky č. K78 z 10. června 2014, kterým se stanoví účetní odpisový plán JU
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 106 - příloha č. 1 (Přílohy ke K 78 v úplném znění vč. dodatků)
Soubor PDF documentK 102 z 12.9.2016
Opatření kvestorky JU ke způsobu zacházení s platebními kartami k účtům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentK 102 - příloha č. 1
Soubor PDF documentK 101 z 25.7.2016
Opatření kvestorky JU k postupu financování nákladů centrálních pracovišť
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 101 - příloha 2
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 101 - příloha 1
Soubor PDF documentK 100 z 29.2.2016
Dodatek č. 4 k Opatření kvestorky K 65, kterým se stanoví účtový rozvrh JU
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 100 - příloha č. 2

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách