Opatření kvestorky podle data vydání

Soubor Microsoft Word DocumentK 130_z 1. 7. 2019
Dodatek č. 1 k Opatření kvestorky JU k postupu financování nákladů centrálních pracovišť
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 130_Příloha
Příloha k Dodatku č. 1 k Opatření kvestorky JU k postupu financování nákladů centrálních pracovišť
Soubor PDF documentK 129 z 13.2.2019
Opatření kvestorky JU, kterým se stanoví účetní odpisový plán
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 128_Příloha
Soubor PDF documentK 128 z 25.1.2019
Dodatek č. 7 k Opatření kvestorky č. K 65, kterým se stanoví účtový rozvrh
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 127_Příloha
Soubor PDF documentK 127 ze dne 23. 1.2019
Dodatek k příkazu kvestorky JU č. K 126 k aplikaci fondu účelově určených prostředků na veřejné prostředky ze státního rozpočtu ČR, které byly JU poskytnuty v roce 2018 a k nakládání s nespotřebovaným příspěvkem roku 2018
Soubor PDF documentK 126 ze dne 2.1.2019
Příkaz kvestorky JU k aplikaci FÚUP na veřejné prostředky státního rozpočtu ČR, které byly JU poskytnuty v roce 2018 a nakládání s nespotřebovaným příspěvkem roku 2018
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 126_Příloha
Příloha k Příkazu kvestorky k aplikaci fondu účelově určených prostředků a k nakládání s nespotřebovaným příspěvkem roku 2018
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentK 125_Příloha
Základní sazby zahraničního stravného v roce 2019
Soubor PDF documentK 125 z 2.1.2019
Příkaz kvestorky JU k postupu při poskytování cestovních náhrad
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 124 z 17.12.2018
Dodatek č. 1 k Příkazu kvestorky K 123 k provádění inventarizací v roce 2018 na rektorátu JU a jiných pracovištích
Soubor PDF documentK 123 z 5.10.2018
Příkaz kvestorky JU k provedení inventarizací v roce 2018 na rektorátu JU a jiných pracovištích
Soubor PDF documentK 122 z 27.9.2018
Dodatek č. 1 k Opatření kvestroky JU k provádění řádných inventarizací
Soubor PDF documentK 121 z 20.8.2018
Opatření kvestorky, kterým se stanovují schvalovací postupy při provádění předběžné řídicí kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Soubor PDF documentK 119 z 2.1.2018
Dodatek č. 4 k Opatření kvestorky č. K78 z 10. června 2014, kterým se stanoví účetní odpisový plán JU
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 118_Příloha v xls
Soubor PDF documentK 118 z 2.1.2018
Dodatek č. 6 k Opatření č. K 65, kterým se stanoví účtový rozvrh na rok 2018
Soubor PDF documentK 117 z 2.1.2018
Příkaz kvestorky JU k postupu při poskytování cestovních náhrad
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 116 - Příloha v xls
Soubor PDF documentK 116 - Příloha
Soubor PDF documentK 116 z 29.12.2017
Příkaz kvestorky JU k aplikaci fondu účelově určených prostředků na veřejné prostředky ze státního rozpočtu ČR, které byly JU poskytnuty v roce 2017 a k nakládání s nespotřebovaným příspěvkem roku 2017
Soubor PDF documentK 115 z 6.11.2017
Dodatek č. 1 k Příkazu kvestorky JU k provedení inventarizací v roce 2017 na rektorátu JU
Soubor PDF documentK 114 z 1.8.2017
Příkaz kvestorky JU k provedení inventarizací v roce 2017 na rektorátu JU
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentK 112 z 1.8.2017_verze Word
Soubor PDF documentK 113 z 1.8.2017
Dodatek č. 3 k Opatření kvestorky K 80 z 1.8.2014 ke způsobu účtování a vedení evidence dlouhodobého a drobného majetku
Soubor 7-zip archiveK 112 - Přílohy
Soubor PDF documentK 112 z 1.8.2017
Opatření kvestorky JU k provádění řádných inventarizací
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentK 79 - Opatření K 49 v plném znění včetně dodatku K 79
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetK 107 Podklad pro zařazení dokončené investice aktualizovaný 2017

Naše fakulty

Více o našich fakultách