Opatřeni rektora k požární ochraně

R 39 z 12. 10. 2005
Zajištění požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a při akcích, který se zúčastňuje větší množství osob
R 88 z 8. 6. 2007
Opatření rektora ke stanovení organizace požární ochrany na JU
R 177 k řešení mimořádných událostí a krizových situací vnějších a vnitřních na všech součástech JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách