Opatření rektora k bezpečnosti práce

R 77 z 13. 3. 2007
Opatření rektora o poskytování první pomoci - Traumatologický plán
Opatření rektora č. 102/2008 k OOPP
Podmínky používání osobních ochranných pracovních prostředků
R 183 směrnice k výchově a vzdělkávání zaměstnanců k bezpečnosti práce a ochraně zdraví
Osnovy školení BOZP
R 230 z 1. 2. 2013
Opatření rektora pro zajištění bezpečnosti při provozu, opravách, údržbě, kontrole a revizích elektrických spotřebičů.
R 238 z 2. 4. 2013
Opatření rektora, kterým se vydává Pracovní řád JU.
R 262 z 4. 11. 2013
Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám .
R 271 z 10. 2. 2014
Opatření rektora k používání služebních vozidle bez přiděleného řidiče a soukromých silničních motorových vozidel k pracovním cestám.

Naše fakulty

Více o našich fakultách