Souhrnné informace k průběhu voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity

Souhrnné informace k průběhu voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro volební období 2020 - 2023

Hlavní volební komise k 13. říjnu 2020 vzhledem k Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření odložila termín voleb do Akademického senátu JU na:

čtvrtek 5. listopadu 2020 od 10.00 do 16.00 hodin

a pátek 6. listopadu 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.

Na základě Rozhodnutí rektora o hlasování v elektronické formě při volbách do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2020 – 2023 ze dne 20. října 2020 Hlavní volební komise k 21. říjnu 2020 změnila místo konání voleb. Volby se budou konat elektronicky na tomto webu

 

V Českých Budějovicích 21. října 2020

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

předsedkyně hlavní volební komise

 

Veškeré informace a dokumenty k volbám do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2020-2023 naleznete na TOMTO ODKAZU.