Zlatá promoce na Pedagogické fakultě

Ojedinělá akce v sedmdesátileté historii školy.

Unikátní setkání sedmdesáti absolventů, kteří promovali na Pedagogické fakultě v akademickém roce 1969/70, se uskutečnilo v posledním zářijovém týdnu. Při slavnostním obřadu Zlaté promoce absolventi obnovili akademický slib a z rukou paní děkanky doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D. převzali pamětní diplomy. Na dobu svého studia zavzpomínali nejen během proslovu jedné z bývalých studentek, ale i při následné prezentaci fotografií a prohlídce fakulty.