Zasedání Akademického senátu JU

Vážené kolegyně, vážení kolegové, svolávám schůzi Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se bude konat v úterý 10. října 2017 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti Rektorátu JU, Branišovská 31a, 3. poschodí, č. dv. 03 003.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

svolávám řádné zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

které se bude konat v úterý 10. října 2017 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti Rektorátu JU, Branišovská 31a, 3. poschodí, č. dv. 03 003.

 

Program: 

1. Organizační záležitosti AS JU.
2. Návrh Řádu celoživotního vzdělávání JU.
3. Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2018.
4. Návrh rektora na rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy (VVŠ), která připadá na JU z objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2017.
5. Informace z Rady vysokých škol.
6. Studentská komora AS JU.
7. Různé.

Pozvánka ke stažení zde.
 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách