Žáci gymnázii v Třeboni a Waldkirchenu se setkali v Českých Budějovicích

V pondělí 24. října se v Českých Budějovicích v rámci projektu „Historie jako prostor k setkávání“, realizovaném Historickým ústavem FF JU ve spolupráci s Univerzitou Pasov, uskutečnilo celodenní setkání dvou tříd z gymnázií Třeboň a Waldkirchen na téma „Po stopách česko-německého soužití v Českých Budějovicích“.

Asi padesát zúčastněných žáků ve věku 16-18 let mělo během dne jak možnost seznámit se s vrstevníky z druhé strany hranice a navázat nové kontakty, tak i poznat blíže některé aspekty bohaté historie královského města České Budějovice.

K seznámení se studenty ze sousední země sloužil dopolední program plný neotřelých a zábavných aktivit, které mohly být díky podpoře Krajského úřadu Jihočeského kraje zorganizovány přímo v jeho prostorách. V závěru tohoto dopoledního bloku se studenti rozdělili do malých, národnostně smíšených skupinek, které obdržely pracovní listy s úkoly, díky kterým se mohli dozvědět něco více k historii českých a německých obyvatel Českých Budějovic. Průvodci a zadavateli úkolů na této „Stadtrallye“ jim byli dva starostové a významné osobnosti města, Josef Taschek (1857-1939) a August Zátka (1847-1935), reprezentující zároveň německy a česky mluvící část obyvatel.

Poslední částí programu tvořila společná návštěva pivovaru Budweiser Budvar, založeného koncem 19. století jako protipól k německému Měšťanskému pivovaru. Při exkurzi se studenti mohli dozvědět nejen o procesu vaření piva, ale především nahlédnout i do bohaté historie pivovaru, zrcadlící v sobě i období soupeření českého a německého vlivu na hospodářství a politiku města. Po prohlídkách byly vyhodnoceny výsledky Stadtrallye a předány ceny vítězné skupince. Odměny ve formě triček, čepic, psacích potřeb, frisbee a dalších drobností poskytla Filozofická fakulta JU.

Neobvykle slunečný den přispěl velmi přátelské atmosféře, v níž studenti skutečně nenuceně navazovali kontakty a slibovali si, že se musí ještě jednou při jiné příležitosti setkat.

Naše fakulty

Více o našich fakultách