Výzvy a příležitosti jednotného trhu - pozvánka na panelovou diskuzi / 17. 10.

Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích pořádají dne 17. 10. 2012 od 9:00 v zasedací místnosti rektorátu Jihočeské univerzity panelovou diskuzi s názvem „Výzvy a příležitosti vnitřního trhu“. Cílem této panelové diskuze, které se účastní zástupci akademické obce spolu se zástupci podnikatelů, je zhodnotit dvacet let existence jednotného trhu a jeho přínos a další výzvy pro Českou republiku.   

První panel se zaměří na specifická témata v rámci jednotného trhu. Problematice zaměstnanosti se bude věnovat  doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová. Podrobnější pohled na konkurenceschopnost ekonomik předloží prorektorka doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová. První panel uzavře Ing. Tomáš Volek, Ph.D., který vystoupí se svým příspěvkem na téma zahraniční obchod a průmyslová výroba.

Druhý panel bude věnován příkladům z praxe a zaměří se na reálné fungování jednotného trhu z pohledu regionálních firem Jihočeského kraje. Pozvánku na panelovou diskuzi přijali zástupci firem, kteří budou se studenty debatovat o tom, jak funguje jednotný trh v praxi, mezi nimiž můžeme zmínit Ing. Františka Smrže (Lactoprot Zeelandia), Ing. Jindřicha Zítka (VSP Data, a.s. ),  Ing. Vladimíra Jandíka (ČNB), Ing. Jana Kubeše (BELIS, s.r.o.). V závěru obou panelů bude následovat diskuze, kterou bude moderovat děkan Ekonomické fakulty JČU doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Seminář se koná u příležitosti výročí 20 let vnitřního trhu. Více informací k Evropskému týdnu vnitřního trhu (15.-20.10.2012) najdete na oficiálních webových stránkách: www.singlemarket20.eu. Přehled akcí pořádaných v České republice naleznete zde: https://www.euroskop.cz/9037/sekce/tyden-vnitrniho-trhu-2012/

Kontaktní osoba:
Michal Kubáň, vedoucí Eurocentra České Budějovice
tel: 386 720 753


Časový harmonogram:

8:45 – 9:00 Zahájení

I. panel
9:00 – 9:15    doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová (zaměstnanost)
9:15 – 9:30    doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (konkurenceschopnost ekonomik)
9:30 – 9:45    Ing. Tomáš Volek, Ph.D. (zahraniční obchod a průmyslová výroba)

9:45 – 10:15  Diskuze

10:15 – 10:45 – Přestávka na kávu

II. panel
10:45 – 11:00  Ing. František Smrž (Lactoprot Zeelandia)
11:00 – 11:15  Ing. Jindřich Zítek (VSP Data, a.s.)
11:15 – 11:30  Ing. Vladimír Jandík (ČNB)
11:30 – 11:45  Ing. Jan Kubeš (BELIS, s.r.o.)
11:45 – 12:15  Diskuze
 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách