Významný filosof J. R. Searle přednášel na Filozofické fakultě

V úterý 16. května 2017 Filozofická fakulta hostila významnou návštěvu - profesora Johna Rogerse Searla.

Profesor Searle patří k největším současným filosofům. Působí na University of California v Berkeley a profesně se věnuje klasifikaci mluvních aktů a teorií řečového jednání. Renomé si vydobyl svými tezemi v oblasti jazyka a myšlení a jazyka a skutečnosti, tedy tím, jak si lidé konstruují okolní svět. Zabývá se též možnostmi lidské inteligence v porovnání s inteligencí umělou - počítači.

Na Jihočeské univerzitě profesor Searle vystoupil s přednáškou The Language of Fiction. Odborná erudice i osobnost přednášejícího přilákala na přednášku takový počet zájemců, že se zcela zaplnila největší posluchárna FF.

„John Rogers Searle je ohromná kapacita. Osobnosti jeho formátu nenavštěvují Českou republiku často, velmi proto vítám, že si ho mohli naši studenti poslechnout,“ sdělil prof. Vladimír Papoušek, děkan Filozofické fakulty JU. Doplnil, že návštěva se domlouvala více než půl roku. Fakulta chtěla setkání uspořádat již loni na podzim, kdy slavila desáté výročí svého založení. S ohledem na pracovní možnosti profesora Searla se ji však podařilo domluvit až na termín před koncem akademického roku.

„Práce Johna Searla jsou zásadní inspirací pro mne i další literární teoretiky Filozofické fakulty,“ dodal prof. Papoušek.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách