Výuku na ZSF JU zkvalitní Simulační centrum pro zdravotnické obory, jehož výstavba začne na podzim

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity postaví simulační centrum pro zdravotnické obory, v němž se budou moderními metodami připravovat na své profese hlavně všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotničtí záchranáři. Díky svému zaměření na nelékařské profese to bude první pracoviště svého druhu v České republice.

Na podzim 2018 začne ve dvoře budovy ZSF JU v ulici U Výstaviště stavba nového pavilonu pro takzvanou virtuální nemocnici, kde vzniknou specializované místnosti věrně napodobující reálné prostředí, v němž zdravotníci pracují: kabina sanitky, velíny, jednotka intenzivní péče, porodní sál, nemocniční pokoje a další prostory pro sledování a hodnocení výuky. Budou vybavené lékařskými přístroji a roli pacientů tam budou plnit sofistikované figuríny řízené počítačem, které napodobují dýchání, puls či srdeční aktivitu atd. Lze k nim připojit přístroje. Simulátory reagují na prováděné zákroky a vyučující může skrze ně komunikovat se studentem. Hlavní výhodou je, že simulace přiblíží studentům realitu, což umožní dokonalé propojení výuky praktických dovedností s teoretickými znalostmi. Bude možné předem naprogramovat mnoho variant situací, s nimiž si zdravotníci musí poradit. Tyto studijní obory sice mají v osnovách stovky hodin povinné praxe v nemocnicích, ale realita samozřejmě přináší mnohem více výzev – a pak se hodí každá zkušenost. Velkou výhodou simulačního centra bude, že dokáže studenty seznámit s různými stavy pacientů, a to i těmi, které nejsou v nemocnicích tak časté.

Více informací zde.

Naše fakulty

Více o našich fakultách