Volby do Akademického senátu 2017 - 2020

Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2017-2020

V souladu s čl. 4 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuji volby do Akademického senátu JU.
K organizaci voleb jmenuji hlavní volební komisi ve složení:

Mgr. Dita Nováková, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta) – předsedkyně
Mgr. Jiří Mastný (Přírodovědecká fakulta) – místopředseda
Ing. Petr Štumpf, Ph.D. (Ekonomická fakulta)
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. (Pedagogická fakulta)
Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D. (Filozofická fakulta)
Ing. Jaromír Kadlec, Dr. (Zemědělská fakulta)
Mgr. Martina Baráková (Teologická fakulta)
Ing. Jitka Plecerová (Fakulta rybářství a ochrany vod) 

Více o dílčích komisích a rozhodnutí rektora JU zde.

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor 

 

Aktuální informace k volbám naleznete zde.

Naše fakulty

Více o našich fakultách