Volba kandidáta na funkci děkana FROV JU

Dne 12. 4. 2017 proběhlo zasedání Akademického senátu FROV JU, kde byl zvolen nový děkan.

Dne 12. 4. 2017 proběhlo zasedání Akademického senátu FROV JU, kde byl všemi členy tj. 12 hlasy zvolen nový děkan FROV JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. pro funkční období 1. 12. 2017 – 30. 11. 2021. 
Blahopřejeme panu prof. Kozákovi ke zvolení.

RNDr. Bořek Drozd, Ph.D. (předseda AS FROV JU)

Naše fakulty

Více o našich fakultách