Ve dnech 22. - 24. 6. se konal další ročník oblíbené vzdělávací akce pro středoškolské pedagogy - Ornito-entomologický víkend.

O víkendu se skupina středoškolských učitelů vypravila spolu s lektory z Přírodovědecké fakulty do oblasti Polabí a o zajímavé úlovky v této druhově bohaté lokalitě nebyla nouze.

V pátek večer byl program započat chytáním lelka v oblasti nedaleko kempu, kde bylo zajištěno ubytování. Vzhledem k nepřízni počasí se však lelka zahlédnou ba ani zaslechnout nepodařilo, účastníci si ale mohli během večerní procházky poslechnout alespoň něco o biologii a ekologii tohoto zajímavého opeřence.

V sobotu se celá skupina přesunula do Milovic a navštívila tůně Josefov, kde bylo na programu chytání ptactva a sběr bezobratlých živočichů.

V ornitologických sítích tak dokonce dvakrát zazářil ledňáček říční, několik druhů rákosníků či pěnice pokřovní. Entomologové pak demonstrovali druhy typické pro tento biotop a účastníci si tak mohli prohlédnout např. larvy vážek, páteříčka žlutého nebo některé druhy našich denních motýlů.

Přestože se, jak název akce napovídá, naši lektoři zaměřovali zejména na ptactvo a bezobratlé živočichy, odpoledne navštívili také pastevní rezervaci Traviny, kde mohli pedagogové pozorovat stáda zubrů a exmoorských pony, která zde pomáhají rekultivovat zdejší krajinu.

Víkend byl zakončen výstupem na Malý Bezděz, kde můžete nalézt charakteristický druh hmyzu původních bukových lesů vyšších poloh- tesaříka alpského. Tento brouk je významným zástupcem horské fauny. Jeho populace byla v posledních letech výrazně oslabena, proto je chráněn ve všech zemích střední Evropy.

Naše fakulty

Více o našich fakultách