V únoru se koná další ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Odborníci budou rozebírat téma Hermeneutika a interpretace, termín registrace příspěvků je do 15. prosince 2016

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je organizátorem dalšího, už XVI. ročníku česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Konference se bude konat od 6. do 7. února 2017 v prostorách fakulty. Užším tématem je „Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu“, termín registrace příspěvků je do 15. prosince 2016. 

V organizování konference se střídají kromě Českých Budějovic také Bratislava, Brno, Olomouc a Praha. Minulá konference v Budějovicích se odehrála v roce 2014, užším tématem bylo „Tužka a papír, anebo počítač?“ K aktuálnímu tématu blíže: Hermeneutikou se obecně myslí věda o interpretaci či porozumění textu, hermeneutickou spirálou pak trajektorie, po níž interpretace probíhá či dochází k porozumění. Textem v tomto případě obvykle nerozumíme pouze psaný text, ale obecně jakýkoli předmět zájmu. V současné době se hermeneutika považuje za základní metodu kvalitativního přístupu ve vědách o člověku.

Hermeneutika a interpretace jsou zásadními tématy pro všechny vědní obory, což se odrazilo i v osobnostech přednášejících. Jsou jimi například: Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., historik; Doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., fyzik; Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., technik; Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., a JUDr. Adam Doležal, LL.M., právníci a bioetici; RNDr. Pavel Charamza, CSc., statistik; Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., logik a filosof; Doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., anglista; Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., fyzik; Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., matematik; Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., dr. h. c. mult., teolog; Janis Sidovský, PR specialista; MUDr. Miroslav Verner, lékař.

Bližší informace jsou na webu konference (viz odkaz níže) a její facebookové stránce

Naše fakulty

Více o našich fakultách