V soutěži Jihočeská sestřička sklidila ZSF JU velký úspěch

Tři čtyřčlenné a jeden tříčlenný tým studentek a studentů ZSF JU, a to z oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář, reprezentovaly v sobotu v písecké nemocnici Jihočeskou univerzitu v odborné soutěži Jihočeská sestřička.

Uspěly v silné konkurenci 16 týmů ze středních, vyšších odborných a vysokých škol z celého kraje. Studentky a studenti absolvovali stanoviště s praktickými úkoly, které se týkaly jejich budoucí profese, ale také všeobecný vědomostní test a několik zábavných disciplín.

Zástupci JU soutěžili v druhé kategorii, do níž se mohli přihlásit studenti 3. ročníku VOŠ a VŠ. Zdravotně sociální fakulta, jejíž studentky byly v prvním a druhém ročníku této soutěže nejlepší, slavila letos další úspěch: Zdravotničtí záchranáři tuto kategorii vyhráli a tým všeobecných sester skončil hned za nimi na druhém místě. Pochvalu si ovšem zaslouží členové a členky všech družstev ZSF JU, protože rozdíly v bodovém hodnocení byly velmi těsné. „Postupně jsme navštěvovali stanoviště a viděli jsme při práci všechny naše týmy. Měla jsem z nich velice dobrý pocit, všichni předvedli profesionální výkony a počínali si pěkně, včetně správné komunikace s pacientem. Proto jsem věřila, že některý z našich týmů vyhraje,“ řekla děkanka fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která jela do Písku fandit s řadou dalších kolegů z fakulty.

 

Podrobnější zprávu naleznete zde.

Naše fakulty

Více o našich fakultách