V rámci projektu Historie jako prostor k setkávání proběhlo pracovní setkání učitelů v bavorském Freyungu

Společný projekt Historie jako prostor k setkávání, na němž spolupracuje Jihočeská univerzita s Univerzitou Pasov, nabídl ve středu 9. listopadu 2016 další ze svých plánovaných akcí. Kousek od česko-německé hranice se v bavorském Freyungu uskutečnilo setkání učitelů dějepisu z obou zemí.

Celodenní program přilákal do zasedací místnosti okresního úřadu Freyung-Grafenau 27 účastníků. Jednalo se střídavě v češtině a němčině, přičemž probíhalo simultánní tlumočení. Obě skupiny učitelů si tak mohly pohodlně vyslechnout úvahy o problematickém životě v česko-německém pohraničí ve 20. století od Wernera Karga z Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, stejně jako přednášku o nejnovějších poznatcích k historii Zlaté stezky. Tu přednesli ti nejpovolanější, historik František Kubů z Prachatického muzea a archeolog Petr Zavřel z Jihočeského muzea. Po obědě v Passauer Hof na místním náměstí popisoval nové přístupy k didaktice dějepisu vedoucí projektu prof. Andreas Michler. Zaměřil se přitom na subjektivní vnímání probírané látky studenty.

Další část odpoledního programu byla nesena samotnými učiteli, neboť jejich aktivní zapojení je nedílnou součástí projektu Historie jako prostor k setkávání. Pedagogové si vyměňovali se zahraničními kolegy zkušenosti s mezinárodní spoluprací a výukou regionálních dějin. Vyjadřovali se též k učebním materiálům, které dosud pracovníci projektu připravili, přičemž se zaměřovali zejména na využitelnost těchto podkladů ve výuce jednotlivých ročníků základních a středních škol. Učitelům byly též představeny další možnosti zapojení do projektu. Největšímu zájmu se přitom těšila nabídka setkání tříd z českých a německých škol a pedagogové se velmi zajímali o první akci tohoto typu, jež proběhla v říjnu tohoto roku v Českých Budějovicích. Nabitý program byl zakončen v pozdních odpoledních hodinách návštěvou moderně pojaté interaktivní expozice Lov – země – řeka v muzeu na místním zámku Wolfstein.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách