Ústav romanistiky FF JU cílí na překlad

Den s překladem, či úspěšná reprezentace v Lotyšsku. To vše naleznete v následujícím článku.

Ústav romanistiky FF JU přivítal na 140 středoškoláků se zájmem o překlad
Dne 8. února před 9h ráno zaplnily chodby Filozofické fakulty davy mladých lidí, kteří se přijeli podívat na akci Den s překladem. Okolo 140 studentů z vybraných jihočeských gymnázií si přišlo poslechnout prezentace členů pořádajícího Ústavu romanistiky, jakož i oslovených partnerů z oblasti jazykových služeb. Jednotlivá vystoupení se dotkla různých aspektů oboru od odborného počítačem podporovaného překladu po překlad literární. Mimořádně zajímavá pak byla prakticky orientovaná osobní svědectví jazykových profesionálů. Ústav romanistiky uspořádal takto zaměřenou propagační akci zejména s ohledem na letos nově otevírané magisterské obory překladatelství z francouzského resp. španělského jazyka. Přítomní studenti i doprovázející pedagogové si připravený program i nabídnuté občerstvení velmi pochvalovali.

 

2. ročník LSTI/SJTI
Pět studentek Ústavu romanistiky FF JU úspěšně reprezentovalo naši univerzitu během 2. ročníku dvoutýdenního intenzivního programu LSTI/SJTI "Vnitrostátní právní řády a podnikové právo v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti“, který letos uspořádala ve dnech 22. ledna až 4. února Ventspils Augstskola v Lotyšsku. Uvedený program spoluorganizovaný 7 partnerskými univerzitami pod hlavičkou tzv. Strategického partnerství financovaného prostřednictvím programu Erasmus+ umožňuje účastníkům seznámit se s fungováním podniků v 7 evropských zemích (ČR, Francie, Lotyšsko, Rumunsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko), jakož i s problematikou právního překladu a tlumočení.

Naše fakulty

Více o našich fakultách