Univerzita usiluje jako jedna z prvních o získání HR Award

Evropská komise před časem přišla s myšlenkou ocenit vysoké školy a výzkumné instituce, které se významně zasazují o zlepšování podmínek v oblasti lidských zdrojů. Vzniklo tak ocenění HR Award, které uchazečům o pracovní pozici říká, že se konkrétní organizace chová ke svým zaměstnancům transparentně, nediskriminačně, a pro práci jim vytváří kvalitní a srovnatelné podmínky.


Ve vyspělé Evropě už je držitelů kolem čtyř set, v České republice zatím ani jeden. Jihočeská univerzita má šanci být mezi prvními deseti nebo patnácti institucemi, které by toto prestižní ocenění mohly získat. A to už na konci tohoto roku.
 
Jihočeská univerzita bude v nejbližších dnech rozesílat zaměstnancům a doktorandům e-mailem anonymní dotazník. Je to jeden z prvních celouniverzitních plošných průzkumů na toto téma. Po vyhodnocení dotazníku zasednou fokusní skupiny a jejich připomínky budou do konce června zohledněny v analýze nedostatků personální práce na Jihočeské univerzitě. Během léta pak vznikne akční plán na následující roky, který už bude podkladem pro získání HR Award. O jeho udělení rozhodne Evropská komise, která také dohlíží nad jeho dodržováním.
 
Více o HR Award zde
 

Naše fakulty

Více o našich fakultách