Univerzita spolupracuje s Národním úložištěm šedé literatury

Pokud hledáte informace z oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání nebo kultury, můžete vyzkoušet Národní úložiště šedé literatury (zkráceně NUŠL) - digitální knihovnu pro šedou literaturu z celé České republiky. NUŠL je jednou ze služeb Národní technické knihovny v Praze a zaměřuje se zpřístupňování dokumentů vznikajících ve vědeckých a výzkumných institucích, vysokých školách, dokumenty z oblasti státní správy i kulturních institucí.

Najdete zde záznamy i plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací, výzkumných zpráv, výročních zpráv různých organizací, analýz, metodik a dalších informačních zdrojů, které se běžně špatně shánějí. Pro využívání digitálního repozitáře NUŠL není potřeba žádná registrace ani placení poplatků. Stačí sednout k počítači, zadat do webového prohlížeče adresu www.nusl.cz a začít hledat.

Jihočeská univerzita přispívá do NUŠL záznamy vysokoškolských kvalifikačních prací.

Naše fakulty

Více o našich fakultách