Univerzita se stala partnerem Science centra v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita se stala jedním z partnerů připravovaného Science centra, které by mělo vzniknout v Českých Budějovicích. Hlavním cílem centra je zatraktivnění přírodovědných a technický oborů mezi širokou veřejnosti, popularizace vědeckých výstupů a prezentace inovačních technologií firem.

Dalšími partnery projektu jsou Jihočeský kraj, město České Budějovice, Jihočeská hospodářská komora, Biologické centrum AV ČR a Vysoká škola technická a ekonomická. Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci Science centra v Českých Budějovicích podepsali zástupci všech partnerů na slavnostním setkání konaném ve středu 15. listopadu 2017. Memorandum podepsali: za Jihočeskou univerzitu rektor Tomáš Machula, za Jihočeský kraj hejtmanka Ivana Stráská, za město České Budějovice primátor Jiří Svoboda, za Jihočeskou hospodářskou komoru místopředseda představenstva Vladimír Homola, za Biologické centrum AV ČR ředitel Libor Grubhoffer a za Vysokou školu technickou a ekonomickou rektor Marek Vochozka.

 

 

 

Foto 1: Město České Budějovice

Foto 2: Jihočeský kraj

Naše fakulty

Více o našich fakultách