Teologická fakulta přijímá přihlášky do doktorských studijních programů

Pokud uvažujete o podání přihlášky do doktorských studijních programů: Filozofie, Charitativní práce a Teologie, neváhejte. Termín 15. 1. 2018 se blíží.

Doktorské studium Filozofie na Teologické fakultě JU je čtyřleté, ukončeno získáním titulu Ph.D. Program je akreditován v českém a anglickém jazyce. Programová orientace vychází z odborné činnosti pracovníků katedry filozofie a náboženských studií TF JU, která se zaměřuje jak na historii filozofie, tak na systematickou filozofii. Především se jedná o filozofii moderního období (druhý školní, Kant), filozofickou antropologii, etiku a filosofii náboženství. Studium se uskutečňuje v několika seminárních skupinách (základní seminář je společný všem studentům daného programu, specializační seminář je určen pro malé skupiny podle zaměření dizertační práce a individuální seminář zahrnuje konkrétní práce na dizertační práci pod dohledem poradce). Všechny aktivity v doktorském studiu jsou zaměřeny na vědeckou práci. Při realizaci doktorského studijního programu spolupracuje Teologická fakulta JU s Filozofickou fakultou JU a Filozofickým ústavem Akademie věd ČR.

Doktorský studijní obor Charitativní práce je určen absolventům studia Sociální práce a příbuzných oborů, kteří mají zájem o studium humanitních témat v sociální práci. Studium je čtyřleté, je možné ho absolvovat v prezenční i kombinované formě studia. Studenti si v druhé polovině studia volí ze dvou specializací: Etika v sociální práci nebo Charitativní práce. V první specializaci si studenti prohloubí znalostí z etiky a jejího využití v sociální práci, ve druhé se budou věnovat tématům z oblasti filantropické sociální práce, která je charakteristická silnou hodnotovou motivací pomáhajícího. Dále se bude možné při studiu specializace Charitativní práce zabývat i rolí náboženství a spirituality v sociální práci. Oborovou radu tvoří odborníci z několika českých univerzit a dále z univerzit v rakouském Linci a německém Freiburgu.

Doktorská studium Teologie (Th.D.) se zaměřuje na vědecký výzkum a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Student si vybere jednu z pěti oblastí, ve které se specializuje:  systematické teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a církevní dějiny. Studium je čtyřleté. Probíhá podle individuálního studijního plánu. Studijní plán obsahuje základní doktorský seminář, který absolvují všichni studenti prvního a druhého ročníku společně, individuální doktorský seminář spočívá v přípravě vlastní dizertační práce. Specializační doktorské semináře, jejichž počet a témata, jsou stanoveny akademickou radou pro jednotlivé doktorandy např.  podle jejich předchozích studií, oboru specializace, disertační práce a potřeby konkrétního studenta.

 

Více informací zde.

Naše fakulty

Více o našich fakultách