Studenti z celého světa přijeli studovat kvantitativní ekologii do Českých Budějovic

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity nabízí studentům z evropských zemí v rámci programu Erasmus semestrální modul Kvantitativní ekologie (Quantitative Ecology). Tento modul je ale přístupný i pro studenty dalších zemí, které nejsou členy EU a nejsou tak zapojeny v programu Erasmus.

V letošním roce přijelo do Českých Budějovic 25 studentů z celého světa a s výjimkou Austrálie jsou tak zastoupeny všechny kontinenty (ze zemí mimo EU jsou to USA, Švýcarsko, Argentina, Jižní Korea, Alžír). Magisterští studenti a doktorandi z celého světa tak zde studují několik kurzů zaměřených na metody zpracovávání dat z ekologických projektů, ale také řadu dalších (terénní sledování, kurzy věnované tropické, evoluční, nebo molekulární ekologii, nebo ekologii ekologických invazí).

Zároveň vytvořili spolu s českými studenty týmy, jejichž cílem je na základě dat dodaných školiteli napsat skutečné články do vědeckých časopisů. A protože nejen prací živ je člověk, tak také žijí společenským životem a poznávají kulturní život na univerzitě i mimo ni. Účast těchto studentů na životě univerzity vytváří dělné mezinárodní prostředí, které je stimulující i pro české studenty ekologických oborů. 

Naše fakulty

Více o našich fakultách