Soutěž o cenu Karla Štulíka

Ve dnech 8. – 9. února 2017 se na Přírodovědecké fakultě JU uskutečnil jubilejní dvacátý ročník soutěže o cenu Karla Štulíka.

Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. Byl významným představitelem české analytické chemie a dlouholetý předseda odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické. Letošního dvacátého ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie se zúčastnilo 21 studentů z České a Slovenské republiky. Zvolit vítěze bylo více než obtížné. Všichni soutěžící své práce prezentovali velice profesionálně a porota tedy udělila pěti účastníkům zvláštní cenu.

Patriku Faganovi (Ústav analytické chemie, VŠCHT) Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami.
Karlu Hořejšímu (Ústav chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita) Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu β-Nmethylamino-L-alaninu ve vodě pomocí LC/MS.
Kateřině Krčové (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého) Uhlíkové mikroelektrody modifikované slitinou mědi a niklu ke stanovení glukosy.
Markétě Kučerové (Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemickotechnologická, Univerzita Pardubice) Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím borem dopované diamantové elektrody.
Evě Martínkové (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta) Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze.

Na prvních třech příčkách se umístili:
1. místo: Bc. Adam Pruška (Ústav chemie, Masarykova univerzita) za práci s názvem Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením.
2. místo: Bc. Barbora Boráňová (Přírodovědecká fakulta, RCPTM, Univerzita Palackého v Olomouci) za práci s názvem Toxikologická a forenzní analýza "new designer" benzodiazepinů kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií.
3. místo: Bc. Dušan Palacka (Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) za práci s názvem Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis.

Všem výhercům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.

Naše fakulty

Více o našich fakultách