Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 na Jihočeské univerzitě

V úterý 9. října 2018 proběhlo v aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích slavnostní zahájení akademického roku, které se letos neslo také v duchu 100. výročí založení Československa.

Po slavnostním příchodu akademických funkcionářů univerzity a jejích fakult následovala přednáška profesora Ctirada Václava Pospíšila na téma „Masaryk a české vysoké školství“.

Po přednášce udělil rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula pamětní medaile Jihočeské univerzity významným osobnostem, které se podílely a podílejí na rozvoji naší alma mater. Jeho Magnificence rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pan docent Tomáš Machula poté přednesl slavnostní projev, ve kterém vyjma jiného znovu poděkoval všem oceněným za jejich práci.

Slavnostní atmosféru shromáždění umocnil hudebním programem klavírista František Lejsek, student Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty.

Druhá část programu proběhla v centrální části kampusu, kde byl vysazen Strom pro Olgu Havlovou za účasti zástupců Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Ředitelka Nadace, paní magistra Monika Granja, předala po svém projevu do rukou rektora pamětní desku, která bude připomínat tuto významnou událost. Venkovní část programu hudebně doprovodilo smyčcové kvarteto Jihočeské filharmonie.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách