Rektor Jihočeské univerzity předal diplomy novým docentům

Ve středu 10. října 2018 na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., diplomy nově jmenovaným docentům.

Doc. Petra Mandysová. MSN, Ph.D., z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice byla s účinností od 1. června 2018 jmenována docentkou pro obor „Ošetřovatelství“ a obhájila habilitační práci na téma „Psychometrické charakteristiky sebehodnotících škál bolesti pro pacienty s cévní mozkovou příhodou a subjektivně vnímaná obtížnost těchto škál při sdělování pociťované intenzity bolesti“.

Doc. Mgr. Jan Riegert, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl s účinností od 1. července 2018 jmenován docentem pro obor „Zoologie“ a obhájil habilitační práci na téma „Ekologie vybraných ptačích predátorů v závislosti na potravní nabídce“.

Doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D., z Vysoké školy evropských a regionálních studií byl s účinností od 1. července 2018 jmenován docentem pro obor „Ekonomika a management“ a obhájil habilitační práci na téma „Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji“.

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách