Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty a udělil Cenu rektora za prestižní vědecké publikace za rok 2018

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 20. 2. 2019 předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., diplomy nově jmenovaným docentům a udělil Cenu rektora za prestižní vědecké publikace za rok 2018.

Předání diplomů nově jmenovaným docentům Jihočeské univerzity

doc. Mgr. Michal Berec, Ph.D., ze Zemědělské fakulty JU

doc. Mgr. Michal Berec, Ph.D., byl s účinností od 1. prosince 2018 jmenován docentem pro obor „Aplikovaná a krajinná ekologie“ a obhájil habilitační práci na téma „Ekologie obratlovců v modelových, experimentálních a analytických příkladech“.

doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty JU

doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D., byla s účinností od 1. prosince 2018 jmenována docentkou pro obor „Parazitologie“ a obhájila habilitační práci na téma „Insect symbiosis: insights into ecology, phylogenetic diversity and evolutionary dynamics“.

 

Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2018

 

Humanitní obory

Název: Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer: Übersetzung des Berichts von Robertus Monachus ϋber den Ersten Kreuzzug.

Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 473 stran, ISBN: 978-3-8300-9282-7

Autor: prof. PhDr. Václav Bok, CSc. (PF JU) -

Publikace je první kritickou edicí a komentářem Eschenloerova překladu díla, které Robertus Monachus napsal na začátku 12. století. Překlad z latiny do němčiny vznikl mezi lety 1464 a 1466 a představuje čtenáři první křížovou výpravu a čtyři kratší doprovodné texty o Svaté zemi. Předkládaná publikace je v jednotlivých kapitolách i jako celek vynikajícím příkladem filologicko-historické práce věnující se středověké latině a němčině, historii či translatologii. Široký mezioborový záběr a vysoká odbornost je podtržena kvalitou jazykového zpracování. Václav Bok tak svým čtenářům nabízí čtivou formou nepřeberné množství faktických informací a hluboký vhled do dané doby a problematiky.

 

Přírodovědné obory

Název: Global envelope tests for spatial processes

Journal of Royal Statistical Society, Series B 79/2, 2017, 381-404

Autor: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička (EF JU)

Myllymäki M. (45%), Mrkvička T. (45%), Seijo H. (2%), Grabarnik P. (3%), Hahn U. (5%)

Obálkové metody představují populární nástroj pro testování hypotéz o vhodnosti statistického modelu. Tento článek, publikovaný v jednom z nejprestižnějších časopisů v oboru, představuje nový globální obálkový test a jeho použití je ilustrováno na příkladu zkoumání interakcí mezi částicemi v rovině. Práce byla oceněna nakladatelstvím Wiley jako pátá nejvíce citovaná statistická práce v roce 2018 a to mezi všemi statistickými publikacemi vydanými nakladatelstvím Wiley, které mají alespoň jednoho evropského autora. Nyní má naše práce 24 citací na WoS (klasifikována jako „highly-cited paper“) a 75 citací na Google Scholar. Autoři rovněž vytvořili vlastní programový balík, který uvedenou metodu zpracovává, ovšem kvůli lepší dostupnosti se tato metoda v současnosti implementuje do dvou statistických programů.

 

Název: Stabilní izotopy biogenních prvků. Použití v biologii a ekologii.

Akademia, 2018, ISBN: 978-80-200-2772-6

Autor: prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (PřF JU)

prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (48%), prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (16%), Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D. (13%), RNDr. Jiří Květoň, CSc. 10%, RNDr. Karolína Tahovská, Ph.D. (7%), Mgr. Karel Vrábl, Ph.D. (4%), Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. (2%)

Kniha je první českou publikací, která populárně-vědeckou formou přibližuje problematiku stabilních izotopů - jejich výskyt v přírodě, procesy, které ovlivňují jejich zastoupení, a pomocí konkrétních příkladů vysvětluje, jak je lze využít ke studiu přírodních procesů. Zkoumání zákonitostí přirozeného výskytu stabilních izotopů našlo v posledních desetiletích uplatnění v klimatologii, archeologii, biologii i ekologii. Posledním dvěma oborům je věnována tato publikace. Kniha je srozumitelná i pro laického čtenáře, ale zároveň je využitelná jako učebnice pro studenty či pomůcka pro vědce uvažující o možnostech využití izotopových metod

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách