Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 16.5.2018 předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., diplomy nově jmenovaným docentům.

doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D., z Ekonomické fakulty JU
doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D., byla s účinností od 1. března 2018 jmenována docentkou pro obor „Ekonomika a management“ a obhájila habilitační práci na téma „Silné a slabé stránky produktové biovertikály (regionální analýzy)“.

doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Praha
doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., byl s účinností od 1. dubna 2018 jmenován docentem pro obor „Speciální zootechnika“ a obhájil habilitační práci na téma „Hlavní faktory výživy a strategie krmení intenzivně chovaných brojlerových králíků“.

doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D., z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR
doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D., byl s účinností od 1. dubna 2018 jmenován docentem pro obor „Parazitologie“ a obhájil habilitační práci na téma „Evolution, biology and systematics of the Bothriocephalidea (Cestoda)“.

doc. B.Sc. Alexander William Bruce, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty JU
doc. B.Sc. Alexander William Bruce, Ph.D., byl s účinností od 1. dubna 2018 jmenován docentem pro obor „Molekulární a buněčná biologie a genetika“ a obhájil habilitační práci na téma „Regulation of mammalian cell-fate: Insights from genomics based investigation of transcriptional regulation and chromatin structure & studies of preimplantation mouse embryogenesis“.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách