Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 28.2.2018 předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., diplomy nově jmenovaným docentům.

doc. Mgr. Zdeněk Chval, Ph.D., byl s účinností od 1. prosince 2017 jmenován docentem pro obor „Biofyzika“ a obhájil habilitační práci na téma „Biologically Active Metal Ions and Complexes: Reactivity and Interactions“.

doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty JU

doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D., byl s účinností od 1. prosince 2017 jmenován docentem pro obor „Molekulární a buněčná biologie a genetika“ a obhájil habilitační práci na téma „Biosynthesis of chlorophyll-binding proteins“.

Naše fakulty

Více o našich fakultách