Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 1.11.2017 předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., diplomy nově jmenovaným docentům.

doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty JU
doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D., byl s účinností od 1. července 2017 jmenován docentem pro obor „Zoologie“ a obhájil habilitační práci na téma „Understanding cichlid evolution in the Neotropics“.

 

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D., z Ústavu regionální a podnikové ekonomiky Mendelovy univerzity
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D., byla s účinností od 1. července 2017 jmenována docentkou pro obor „Ekonomika a management “ a obhájila habilitační práci na téma „Rizikový kapitál – možnost financování podniků“.

 

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., z Fakulty rybářství a ochrany vod JU
doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., byl s účinností od 1. listopadu 2017 jmenován docentem pro obor „Rybářství“ a obhájil habilitační práci na téma „Kvalita lipidů v mase kapra obecného (Cyprinus carpio)“.

 

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., ze Zdravotně sociální fakulty JU
doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., byla s účinností od 1. listopadu 2017 jmenována docentkou pro obor „Ošetřovatelství“ a obhájila habilitační práci na téma „Terapeutická komunikace v kontextu ošetřovatelství“.

Naše fakulty

Více o našich fakultách