Profesor Václav Bok oslavil osmdesátiny

Na počest osmdesátých narozenin evropsky uznávaného odborníka na středověkou německou literaturu, profesora Václava Boka, uspořádala katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v pátek 5. 4. vědeckou konferenci s názvem „Germanistika mezi středověkem a současností“.

Této velice zajímavé akce se zúčastnili významní germanisté z celé Evropy, zejména z univerzit v Oldenburgu, Berlíně, Vídni, v Drážďanech a z celé řady dalších akademických pracovišť. K významnému jubileu přišly poblahopřát Václavu Bokovi  i desítky jeho bývalých studentů a kolegů.

Naše fakulty

Více o našich fakultách